Coachande samtal för pedagoger och arbetslag

Som pedagog möter du många utmaningar i mötet med barn och föräldrar. Inom arbetslaget kan det också uppstå utmaningar i kommunikationen.

Behöver Du eller Ditt arbetslag en erfaren och extern kollega att samtala med?

Jag erbjuder gruppcoaching där ni gemensamt kan bolla uppkomna situationer eller svårigheter. 
Jag erbjuder även enskilda samtal och stöd runt pedagogiska frågor och dilemman.