LA Coaching erbjuder

  • Som certifierad familje- och föräldracoach erbjuder jag föreläsningar och kurser baserade på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer. I menyfältet hittar du mer information om Jesper Juul och Family.Lab.
  • Coachande samtal för yrkesverksamma pedagoger och arbetslag. 
  • Coaching för föräldrar i syfta att stärka och främja det goda samspelet mellan barn och förälder.