Om mig

Jag heter Lili-Ann Öhlund Green och bor i Bålsta. Jag har levt och arbetat med barn hela mitt vuxna liv. Jag har stor repsekt för barn och ungdomar och jag vet att de både kan och vill. Samtidigt som de utmanar vuxenvärlden är de angelägna om att samarbeta och lyssna. Det vill jag ta fasta på. Utöver det är jag också livskamrat, mamma och mormor.


Bakgrund

Jag är utbildad grundskollärare och Montessorilärare och har arbetat som lärare  i grundskolan i 30 år - främst åk 4-9, samt ett par år som specialpedagog.

Jag har genomgått den statliga 3-åriga rektorsutbildningen vid Umeå Universitet.

Åren 2008 -2019 var jag verksam som rektor i den egna friskolan Läraskolan i Bålsta.
Läraskolan har 200 elever från åk F-9. 
År 2019 togs skolan över av fyra medarbetare.

Certifierad föräldra- och familjecoach

I maj 2019 avslutade jag mina studier som certifierad föräldra- och familjecoach.

Studierna genomfördes i Familylabs regi.
Family-Lab är den svenska delen av Family-Lab Association som är en internationell 
utbildnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.