Barn är kompetenta och deras reaktioner är alltid meningsfulla

"Barn tar föräldrarnas önskningar och behov på allvar i samma utsträckning som föräldrarna tar barnens behov på allvar. Initiativet ligger hos föräldrarna - det är där det börjar."  ( Jesper Juul)

Barn behöver samtidigt föräldrarnas ledarskap för att må bra. Det är okej att säga nej till sitt barn – utan dåligt samvete, och det är viktigt att du som förälder är tydlig med var dina personliga gränser går. Men hur gör man?

Det är inte alltid lätt att idag att uppfostra barn. Och får vi ens tala om uppfostran? Och tonårstiden, den ska vi bara inte tala om. Eller?

I min coaching förespråkar jag inte en specifik metod utan vill förmedla ett förhållningssätt och tala om det viktiga samspelet i en familj. Det finns inga perfekta familjer och inga perfekta föräldrar. Men det finns väldigt mycket vilja och kärlek. Det vill jag ta fasta på. 

Mina föreläsningar, föräldrakurser samt coaching vänder sig till dig som vill bolla tankar, utmana dina invanda föreställningar, beteenden och mönster, och till dig som vill förstå dina egna reaktioner bättre. 

Ta kontakt med oss för vidare dialog kring just dina behov och önskemål!